Професиите, които ще спасят света

Модерни и перспективни

Сайтът е част от проект: „Професиите, които ще спасят света“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община - Програма „Европа“ 2023 от фондация „Каузи“ в партньорство със Стопански факултет на  Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Image
Image
Image