ЗА ПРОЕКТА

ЗА ПРОЕКТА

Проектът е основан на добрата практика „Хъб за зелени кариери“ от Обединеното кралство, където в партньорство между неправителствени организации, бизнес, университети се разработва платформа и инициатива за устойчиво бъдеще насочено към изграждането на специалисти, които да бъдат подготвени за заемането на зелени работни места. 

Основни цели на проекта са: 

  • Създаване на наръчник-обучителна програма по темата  „зелени“ професии и развитие на зелена икономика, насочен към широката общественост, институции, граждани, бизнес и др.
  • Въвеждане на добра практика за взаимодействие между местната власт, гражданския сектор и образователни институции за подобряване на качеството на живот в столицата чрез обучение и информационна кампания;
  • Повишаване на обществената ангажираност за възможностите за кариерно включване и ограничаване на вредните емисии, активиране на гражданите за активни действия в тази насока чрез създаване на чувствителност по темата.
  • Повишаване на знанията относно устойчивостта и зелената икономика: подготовка за нарастващия брой зелени работни места и вземането на решения, подкрепящи приобщаваща и зелена икономика в ролите им на бъдещи възрастни като потребители, членове на общността, служители или работодатели.
  • Развитие на „зелени“ умения и компетентности: изграждане на специфични умения сред младежите за предстоящия преход и подготовка за преобразяването на местната и глобалната икономика в зелена такава. 
  • Възможности за работа и създаване на връзки: запознаване на младежите с възможностите за „зелени“ професии, връзки с преподаватели в университети и потенциални работодатели 
  • Създаване на информационен портал, запознаващ със зелените индустрии и професии като възможен  перспективен кариерен път – връзка между работодатели, преподаватели и младежи.

 

Image

Сайтът е част от проект: „Професиите, които ще спасят света“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община - Програма „Европа“ 2022 от фондация „Каузи“ в партньорство със Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Image
Image
Image