ЗА ПАРТНЬОРИТЕ

Image
Image
Image

Програма "Европа" на Столична община - платформа на граждански инициативи и европейски добри практики

Програма Европа на Столична община е платформа на взаимодействие между гражданското общество и местната власт. Тя се разви като иновативна програма за гражданско участие в местните политики и в инструмент за прилагане на европейските добри практики в местното самоуправление и в публичния сектор.

  • иновативна програма на Столична община
  • инициатива на СОС за европейска значимост на София
  • платформа на взаимодействие между гражданите и местната власт
  • добра европейска практика, оценена от Съвета на Европа

Фондация "Каузи"

"Каузи" е организация, която застава зад мечтите на хората, с които работи. Осъществяването им е нашата пресечна точка. Тя ни събира и превръща в екип.Нуждаещите се учат и развиват, а нашите експерти им вдъхват увереност и им дават безценни съвети, без които трудностите по пътя лесно ги отказват да постигнат целите си.

Обученията ни често са под формата на разговори, дискусии и експерименти. Възпитаваме критичност в мисленето и смелост в поведението. В края на съвместната ни работа те вече не се страхуват да заявят открито своите мечти, да отстояват позициите си, да валидират плановете, продуктите и услугите си. А ние се превръщаме в застъпник на техните възможности и потенциал - пред семейството, общността и инвеститорите.

Ние работим върху промяната на хората и знаем, че само така променяме системите"

Стопански факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е първото българско висше училище. Неговата история е въплъщение и продължение на многовековната културна и просветна традиция на българския народ.

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е образователна и научна институция, избрала пътя на развитие на изследователски университет.

Възприет е принципът, че високото ниво на научноизследователската дейност е задължителна стъпка в осъществяването на ефективно взаимодействие между образователен процес, наука, технологично развитие и иновационна политика. В Софийския университет „Св. Климент Охридски“ работят голяма част от най-добрите български специалисти във всички области на природо-математическите и хуманитарните науки.

Стопанският факултет е водеща институция в страната и региона на Балканите за обучение и изследвания в областта на икономическите и управленските науки. 

Програмите за обучение в Стопанския факултет са с подчертано интердисциплинарен характер, съчетаващ икономически, финансови, управленски и правни дисциплини и т.нар. STEM дисциплини. Балансираното преподаване на класически и модерни теоретични и емпирични модели и концепции развива практически ориентирани умения, базирани на солидни теоретични знания и подготвя студентите за вземане на ефективни решения чрез използване на съвременни методи и средства, в т.ч. работа с реални данни и приложение на съвременни аналитични софтуерни приложения. 

Сайтът е част от проект: „Професиите, които ще спасят света“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община - Програма „Европа“ 2022 от фондация „Каузи“ в партньорство със Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Image
Image
Image