Зелени работни места и устойчива икономика

Зелени работни места и устойчива икономика

Зелените работни места представляват основен стълб за увеличаване на заетостта, смекчаване на изменението на климата и изграждане на по-справедливо общество.

Една устойчива икономика би могла да генерира 24 милиона нови работни места по света през следващото десетилетие, според Международната организация на труда (МОТ). Зелените работни места отварят вратата за граждани, корпорации и институции за справяне с изменението на климата и устойчивото развитие . Нека се задълбочим в темата....

Какво ще науча от този ресурс?

  • Какво представляват зелените работни места?
  • Значението на зелените работни места
  • Зелени работни места на пазара на труда
  • Зелени работни сектори и обучение

Какво представляват зелените работни места?
Определението, дадено от самата Международна организация на труда е: „Зелените работни места са достойни работни места, които допринасят за опазването или възстановяването на околната среда , независимо дали са в традиционни сектори като производство и строителство, или в нови, възникващи зелени сектори като възобновяема енергия и енергийна  ефективност."

В този смисъл зелените работни места са основен стълб за постигането не само на по- устойчива икономика, но и за защитата на планетата, смекчаването на изменението на климата и изграждането на по-справедливо общество. За да обобщим, тези работни места, които имат за цел да въздействат положително върху настоящата и бъдещата среда.

Какво е въздействието на зелените работни места върху настоящия пазар на труда?

Човешката дейност е една от основните причини за изменението на климата. Но също така, ние все още имаме време да действаме и да избегнем най-лошите сценарии. Като това е необходимо да го направим незабавно и съсредоточавайки се върху глобалната икономика.

Пазарът на труда е крайъгълният камък на тази трансформация, тъй като включва онези, които държат ключовете за зелен и справедлив преход: правителства, работодатели и работници.

И промяната вече се усеща във въздуха. Броят на работните места в областта на възобновяемата енергия и околната среда в световен мащаб се е увеличил с 237% през последните пет години, според LinkedIn . За разлика от това работните места в сектора на петрола и газа са се увеличили само с 19%.

Платформата обаче показва, че докато офертите за работа, изискващи екологични умения, нарастват с 8% годишно през периода, делът на търсените екологичните таланти нараства само с около 6% годишно.

И все пак перспективата изисква да останем позитивни. Както споменахме в началото , самата МОТ изчислява, че ще бъдат създадени 24 милиона нови работни места, ако бъдат изпълнени ангажиментите по Парижкото споразумение за забавяне на глобалното затопляне.

Тоест 24 милиона работни места с фокус върху околната среда, както в традиционните сектори на промишлеността, селското стопанство, животновъдството и туризма, така и в тези в процес на развитие, като например възобновяемите енергийни източници и производството на стоки и услуги. МОТ подчертава, че при прехода към декарбонизирана икономика ще бъдат създадени четири работни места за всяко унищожено.

Всъщност през 2021 г. слънчевата фотоволтаична енергия и вятърната енергия са създали 12 милиона зелени работни места по света, според доклад на Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA). 43 милиона могат да бъдат генерирани до 2050 г.

Всичко това, без да забравяме тласъка от зеления водород и производството на литиеви батерии за електрически превозни средства, област, която може да създаде 10 милиона работни места през следващите осем години.

Зелени работни сектори и обучение

Когато мислим за зелени работни места, почти неизбежно е да си представим такива, които не са свързани с възобновяеми енергии или кръгова икономика. Но със сигурност има място за зелени работни места във всички сектори, от туризма и модата до храната, образованието и дори юридическата професия.

Що се отнася до обучението...... Като цяло, поради голямото разнообразие от зелени работни места, които могат да бъдат намерени, би било много трудно да се ограничи обучението до един единствен профил. С изключение на много специфични случаи, като екологичните кариери, обучението, необходимо за работа в екологична работа, то ще бъде изискана специализация по устойчивост във всеки работен сектор.

В индустрията за облекло, например, марките, дизайнерите и стилистите са все по-добре запознати с устойчивата мода и предотвратяването на замърсяването. И при финансирането на околната среда, мениджърите и инвестиционните анализатори говорят повече за устойчиво инвестиране. Екологичната специализация по устойчивост в бъдеще ще се изисква във всички сектори на работа. 

Трябва да извървим дълъг път, ако искаме да смекчим последиците от изменението на климата. Но зелените работни места ще помогнат за подготовката на светлото и устойчиво бъдеще на планетата. Пазарът на труда има огромен потенциал, който да ни помогне да постигнем необходимите промени в начина ни на живот, да постигнем по-устойчиво общество и да спрем изменението на климата.